skip to Main Content

Laatste bevestigde nieuws uit Frankrijk

Op deze pagina plaatsen wij direct al het nieuws wat door de overheid is bevestigd.

Laatste nieuws per 24 september :

Nieuwsupdate 24 09 20 ontwikkelingen Covid 19
In plaats van de ‘nieuwsupdate’ een samenvatting van de nieuwe beperkende maatregelen die gisteren zijn afgekondigd door Olivier Veran.
Covid-19: De minister van Volksgezondheid Olivier Veran heeft gisterenavond nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de snel verslechterende situatie mbt. de Covid19 epidemie.
Hij presenteerde ook een nieuwe kaart met een overzicht van de stand van zaken rond de epidemie. Op deze kaart zijn nieuwe categorieën ingevoerd waarbij verschillende grote steden in de categorie “alarmerend”, “versterkt alarmerend” of “maximaal alarmerend” werden geplaatst.
Dit is in samenvatting wat hij gezegd heeft.
1. Na de zomer heeft de regering een “actieve viruscirculatie”kaart ingevoerd op basis van vier criteria:
-de incidentiegraad (het aantal positieve gevallen per 100.000 inwoners per week),
-de positiviteitsgraad (het percentage positieve tests van alle uitgevoerde screenings),
-de R factor (het aantal mensen dat een geïnfecteerde persoon vervolgens zal besmetten)
-de bezettingsgraad van bedden op de intensive care door Covid-19-patiënten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de IC bedden in de afzonderlijke ziekenhuizen.
2. Tot nu toe werd de beslissing om een afdeling “in het rood” te plaatsen genomen als de incidentie graad boven de 50 per 100.000 inwoners lag.
Het besluit om een departement bij regeringsdecreet “rood te markeren” geeft de prefecten van de betrokken departementen meer bevoegdheid om beperkende maatregelen te nemen.
Volgens Olivier Véran zullen er vanaf zaterdag 69 departementen in die rode zone terechtkomen. Dat wil zeggen dat in al die departementen de prefecten specifieke beperkende maatregelen kunnen afkondigen, die echter van departement tot departement kunnen verschillen.
3. Olivier Véran heeft bovendien aangekondigd dat van de departementen die in het rood zijn ingedeeld, er drie alarmniveaus zullen worden ingevoerd. De alarmniveaus zullen onderverdeeld worden in drie schakeringen rood (licht rood, donkerrood en scharlaken rood) om de mate van ernst van de situatie nog eens extra te kunnen accentueren. In middels zijn enkele vooral grote steden donkerrood gekleurd namelijk waar “de circulatie van het virus bijzonder sterk is”.
Voor elk van deze zones kunnen specifieke maatregelen worden genomen die zullen gelden voor een periode van 15 dagen.
4. Lichtrood zijn gebieden waar de incidentie meer dan 50 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners bedraagt. “In al deze gebieden kan de prefect alle maatregelen nemen die voor hem relevant lijken”, zei de minister. De enige bepaling die overal wordt opgelegd heeft betrekking op feesten, bruiloften en evenementen. Hierbij geldt de algemene restrictie dat bijeenkomsten beperkt worden tot een maximum van 30 personen.
5. Donkerrood zijn de gebieden waar de incidentie meer dan 150 per 100.000 inwoners bedraagt. Het betreft met name de groten steden: Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier, Lille, Parijs en de departementen in grootstedelijk Parijs, Rouen en Grenoble.
De maatregelen die daar vanaf zaterdag gelden, zijn :
-Beperking van grote openbare evenementen (stadions ed.) tot 1000 personen vanaf zaterdag.
-Verbod op grote evenementen zoals lokale feesten en of studentenfeesten.
-Verbod op bijeenkomsten van meer dan 10 personen in de openbare ruimte.
-Vervroegde sluiting van de bars vanaf maandag!
-Sluiting van sportruimtes en gymnastiekzalen.
-Sluiting van de feest- en multifunctionele zalen (Salle Polyvalente), ook vanaf maandag.
Er zal overleg plaatsvinden tussen de prefecten en de plaatselijke verkozenen, met name om de bars in deze donkerrode gebieden uiterlijk om 22.00 uur te sluiten.
6. En dan de beperkingen in de scharlakenrood gekleurde zone waar het “maximale waarschuwings niveau geldt”. Dit zijn de gebieden waar de incidentiegraad boven de 250 gevallen per 100.000 inwoners ligt en de incidentiegraad bij ouderen boven de 100 gevallen per 100.000 inwoners ligt. Het zijn bovendien de gebieden waar op de IC’s meer dan 30% van de bedden bezet worden door Covid-patiënten. In de Hexagone gaat het hier om de agglomeratie /metropool Aix en Provence-Marseille. Ze zijn op de kaart scharlakenrood gekleurd.
7. In deze scharlakenrode gebieden worden de volgende extra beperkingen ingevoerd.
Let wel het gaat om maatregelen die nog bovenop de maatregelen komen die gelden voor de ‘donkerrode’ gebieden.
-Totale sluiting van de bars en restaurants vanaf zaterdag en voor een periode van 15 dagen.
– Sluiting van alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, tenzij er een strikt hygiëneprotocol is. Dat wil zeggen dat Musea, theaters en bioscopen voorlopig open zullen blijven. -Dit verbod heeft geen betrekking op winkels. Het ministerie van Gezondheidszorg verzekert bovendien dat er vooralsnog geen gebedsplaatsen worden genoemd en dat de beslissing aan de prefect zal worden overgelaten.
8. Als deze scharlaken rode gebieden er niet in slagen de hervatting van de epidemie tegen te houden, zullen deze gebieden in een “«état d’urgence sanitaire” terechtkomen stelde Olivier Veran. Hij gaf echter niet aan wat dat precies zou inhouden. (Gedacht kan worden aan een ‘reconfinement’ zoals die bijvoorbeeld nu geldt voor bepaalde wijken in Madrid).
“Het is de bedoeling dat deze maatregelen die nu afgekondigd zijn niet langer dan twee weken zullen duren”, waarna er een evaluatie zal plaatsvinden stelde Olivier Véran. “Alle betrokken bedrijven die financieel getroffen worden door de nieuwe beperkingen zullen financieel worden gesteund.” stelde hij tot slot.

Laatste nieuws per 15 septmber :

“Reizen binnen Frankrijk
Binnen Frankrijk zijn er geen reisbeperkingen meer. Houdt er wel rekening mee dat niet-noodzakelijke reizen naar een gebied met een oranje reisadvies wordt afgeraden. Reizigers die uit zo’n gebied terugkeren wordt dringend gevraagd om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan”
Wat er staat lijkt me duidelijk, let op de woorden “afgeraden” en “gevraagd”. Dáárom heet het reisADVIES.
Wat er NIET staat is dat het verboden is om op vakantie te gaan in Frankrijk. Wat er ook NIET staat is dat het verplicht is erna in thuisquarantaine te gaan.

Laatste nieuws 15 juli :

Gisteren heeft president Macron aangekondigd dat per 20 juli mondkapjes verplicht zullen zijn in openbare ruimtes. Uiteraard wordt er dan meteen gevraagd : Wat zijn openbare ruimtes? Nou simpelweg : als je door een deur naar binnen gaat, dan zit je altijd goed. Denk aan musea, winkels, supermarkten etc.

De bedoeling was om dit per 1 augustus in te laten gaan, maar aangezien voorkomen nog steeds beter is dan genezen hebben ze de datum van deze maatregel naar voren gehaald. Verder is eht nog steeds zo dat je met 10 personen aan 1 tafel mag zitten. Wil je dat niet dan ga je apart zitten. Ook bij een kampvuur kan je emt 10 personen “bij elkaar zitten” wanneer iedereen akkoord is.

Laatste nieuws 12 juni :

Ja ja ja ja ………. eindelijk is daar het echte verlossende bericht : 15 juni gaat de grens tussen België en Frankrijk weer open en dus staat niets een vakantie in jullie favoriete vakantieland meer in de weg. Hier nog even de originele tekst zoals vertaald uit het Frans :

Hierbij de officiële!! verklaring gisterenavond van de Franse regering mbt het openstellen van de Franse grenzen.

37, quai d’Orsay, 75007 Parijs Tel: 01 43 17 57 57 – E-mail :presse.dcp@diplomatie.gouv.frPlace Beauvau, 75008 Parijs Tel: 01 49 27 38 53 – E-mail: sec1.pressecab@interieur.gouv.frCOMMUNIQUE PERSBERICHT 12 juni 2020M. Jean-Yves LE DRIAN, minister van Europa en Buitenlandse Zaken de heer Christophe CASTANER, minister van Binnenlandse Zaken Gezien de gunstige ontwikkeling van de gezondheidssituatie in Frankrijk en Europa en overeenkomstig de gisteren door de Europese Commissie gepresenteerde aanbevelingen, zal Frankrijk alle beperkingen op het verkeer aan zijn Europese binnengrenzen (land, lucht en zee) opheffen die zijn ingesteld ter bestrijding van de COVID-19-pandemie op 15 juni aumatine (00.00 uur).

Vanaf 15 juni kunnen mensen uit landen van de Europese ruimte (lidstaten van de Europese Unie en Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en het Vaticaan) dus het Franse grondgebied betreden zonder beperkingen in verband met de strijd tegen COVID-19, zoals dat ook vóór 18 maart 2020 het geval was. Met name hoeven deze reizigers niet langer een internationaal reiscertificaat bij zich te hebben om het Franse grondgebied te kunnen betreden.

Ter herinnering: personen die uit de Europese ruimte komen, zijn ook vrijgesteld van de verplichting om bij aankomst in Frankrijk een tweewekelijkse reisvergunning bij zich te hebben. Spanje heeft ervoor gekozen zijn reisbeperkingen met betrekking tot COVID-19 en de eis van twee weken voor vliegtuigpassagiers uit Europese landen tot 21 juni te handhaven. In overeenstemming met de Spaanse autoriteiten zal Frankrijk daarom de huidige beperkingen tot 21 juni handhaven. Tot die datum moeten vliegtuigpassagiers uit Spanje bij aankomst in Frankrijk twee weken reizen. -Het Verenigd Koninkrijk heeft ervoor gekozen om op 8 juni een verplichting van veertien weken in te voeren voor passagiers die uit Frankrijk aankomen.

Zo zullen reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 15 juni niet langer onderworpen zijn aan beperkingen op de toegang tot het nationale grondgebied in verband met de strijd tegen COVID-19, maar zullen zij tot nader order worden uitgenodigd om bij aankomst twee weken te observeren. Overeenkomstig de aanbevelingen die de Europese Commissie gisteren heeft gedaan en geïnspireerd door de Franse voorstellen, zal Frankrijk vanaf 1 juli ook geleidelijk zijn Schengen-buitengrenzen openen.

Deze openstelling zal geleidelijk gebeuren en gedifferentieerd zijn naar gelang van de gezondheidssituatie in de verschillende derde landen en in overeenstemming met de regelingen die tegen die tijd op Europees niveau zullen zijn overeengekomen. Gezien de problemen in verband met de aantrekkelijkheid van de universiteit zullen internationale studenten naar Frankrijk mogen komen, ongeacht hun land van herkomst, en zullen de regelingen voor de opvang van deze studenten worden vergemakkelijkt. Hun aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen zullen met voorrang worden behandeld.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Laatste nieuws 10 juni :

Ik ben altijd erg voorzichtig met iets te melden, maar nu toch op verschillende Franse sites te lezen en zondagavond zal, zeer waarschijnlijk, Macron het op TV bevestigen :

https://actu.fr/

Les frontières entre la France, le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique rouvrent le 15 juin

Grenzen per 15 juni open !!

Laatste nieuws van 2 juni

Het onbeperkt reizen blijft echter beperkt tot het Franse grondgebied. De binnengrenzen van Europa blijven ten minste tot 15 juni gesloten. Voor de buitengrenzen! van Europa zal half juni “het besluit met alle Europese landen samen worden genomen worden.

Laatste nieuws van 28 mei

Nou, iedereen heeft het wel gelezen dan wel gehoord : Op 2 juni mogen de campings open in Frankrijk en op 15 juni zullen de grenzen open gaan op voorwaarde dat het virus niet explosief de kop op steekt. De cijfers zijn zeer gunstig in Frankrijk, de Charente heeft zo goed als geen besmettingen meer, dus wat staat een vakantie nog in de weg?

Naast deze pagina hebben wij nu een apart document opgemaakt over hoe alles er bij ons aan toe gaat met de aangepaste regels en voorwaarden. Vraag ze gerust op, wij helpen, zoals altijd, graag.

Laatste nieuws van 26 mei

Campings in Frankrijk mogen op zijn vroegst weer open in juni, de Franse overheid moet nog besluiten over een datum. Hopelijk komt ook daar meer duidelijkheid over op donderdag 28 mei.

Eb verder : Dinsdag 2 juni: Regeringsaankondigingen over de volgende deconfiniëringsmaatregelen
Van de overheid wordt verwacht dat zij nieuwe richtlijnen geeft voor de heropening van bars en restaurants, bioscopen en theaters, tuinen en musea, grote winkelcentra en middelbare scholen. De deconfiniëringskaart, die rood en groen gekleurd is, kan ook worden gewijzigd en leiden tot verschillende beperkingen en openstellingen voor de departementen.

En hier zouden de campings en Chambres d’hote dus ook onder moeten vallen.

23 mei

Het was even stil……….

…. maar daar zal snel verandering in komen. De geruchten zijn nu wel heel hardnekkig dat de grenzen 15 juni open zouden gaan. Iedereen kijkt gespannen uit naar de toespraak van Macron.

Vele landen rondom Frankrijk zijn al open dan wel hebben al een datum genoemd dat de grenzen weer open zullen zijn voor de toeristen, je zou zeggen……..Frankrijk kan niet achterblijven. Hopelijk kan ik hier morgen of overmorgen schrijven dat het inderdaad zo is en dan ook nog met een datum.

Wordt vervolgd.

Laatste nieuws van 18 mei (in de volgende week komt Macron met DE data)

Zomervakantie: in Frankrijk of in het buitenland. De stand van zaken op 18 05 20

Omdat er veel onduidelijkheden zijn in de berichtgeving zal ik u een overzicht geven van wat de situatie op dit moment! In Frankrijk is.

Ondanks het coronavirus begint het toeristische seizoen van juli en augustus vorm te krijgen. De economische belagen zijn groot en op allerlei niveaus wordt er overlegd en een strategie uitgestippeld. Algemeen wordt gesteld dat “Een vakantie in Frankrijk (eigen land) de voorkeur geniet. Maar de Europese grenzen zouden weer open kunnen gaan, net zoals dat nu al in Italië het geval is.

1. Edouard Philippe heeft op 14 mei aangegeven dat de Fransen in juli en augustus op vakantie kunnen gaan, althans op het nationale grondgebied.
In dit stadium zijn er nog onzekerheden en kunnen beperkingen niet worden uitgesloten, voegt hij er aan toe.

2. De regering zal volgende week het tijdschema voor de heropening van restaurants, bars, enz. bekendmaken. Dat is bepalend is voor een deel van het toeristische aanbod.

Dit zal bekendgemaakt worden ” in de week van 25 mei” en zal gelden voor de ‘groene’ departementen, op voorwaarde dat er voldoende “capaciteit is om de epidemie in te dammen”. zei Edouard Philippe.

3. De data voor de zomerschoolvakanties van 2020 blijven ongewijzigd, stelde de minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer Ze beginnen op maandag 6 juli voor de drie zones A, B en C en lopen tot 1 september.

4. Kunnen we deze zomer naar het buitenland reizen?

Vorig jaar hebben 9 miljoen Fransen in juli en augustus hun vakantie in het buitenland door gebracht. Emmanuel Macron stelde op 5 mei dat vakanties buiten de Schengen landen onwaarschijnlijk zal zijn. “Dus we blijven onder de Europeanen, zei hij. De potentiële vakantiezone is dus beperkt tot Europa!

Zojuist bevestigd gekregen (15 mei 15.00 uur)

Zojuist bevestigd gekregen :Het bericht van de NOS waarin de suggestie werd gewekt dat Frankrijk deze zomer ‘gesloten’ zou blijven voor buitenlandse toeristen is verwijderd.
Het leidde tot veel commotie en bij navraag bij de journalist die het stuk voor de NOS schreef is niet duidelijk geworden op welke bronnen hij zijn informatie baseerde.
Voor zover wij kunnen nagaan wordt er door de minister van Tourisme Lemoyne in samenwerking met zijn EU collega’s juist naarstig gezocht naar mogelijkheden om de grenzen deze zomer wel voor EU burgers te openen.
Er zal hier begin juni ongetwijfeld meer duidelijk over worden. Vooralsnog is het NOS bericht als ‘nep nieuws’ te betitelen.

Nieuws van 15 mei

Er circuleert nu een bericht via de NOS dat er op aangestuurd zou worden om geen buitenlandse toeristen toe te laten in Frankrijk dit jaar. Pertinent NIET WAAR!!!

Er wordt pas eind mei besloten wat er gaat gebeuren. Wat er waarschijnlijk bedoeld wordt is dat het (bijna) zeker is dat mensen van buiten de Schengen landen niet toegelaten zullen worden.

Momenteel vindt er juist overleg plaats hoe het toeristische seizoen gered zou kunnen worden. Helaas wederom verkeerde aannames van de NOS. Als je goed leest spreekt het artikel zichzelf tegen……. zie hier de tekst :

quote NOS :

‘Geen buitenlandse toeristen naar Frankrijk’

De Franse regering heeft er voor het eerst openlijk op gezinspeeld dat er deze zomer geen buitenlandse toeristen naar Frankrijk komen. “Het is het binnenlandse toerisme dat de sector er nu weer bovenop gaat helpen”, zei staatssecretaris Lemoyne van het ministerie van Toerisme vanochtend op televisie. “Dit jaar moeten we het vrijwel zeker zonder buitenlandse toeristen doen.”

Gisteren maakte premier Philippe al bekend dat de Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen. In de zomer komen normaal gesproken zo’n 17 miljoen buitenlanders naar Frankrijk om vakantie te vieren. De Franse regering wil eind deze maand officiële beslissingen nemen over de zomervakanties en de komst van vakantiegangers. Binnen de Europese Unie is nog geen overeenstemming over het heropenen van de grenzen en het wederzijds toelaten van toeristen.

Unquote

Dus eerst de misleidende kop en dan later de tekst : De Franse regering wil eind deze maand officiële beslissingen nemen over de zomervakanties en de komst van vakantiegangers

Ook in het nieuws van 15 mei een artikel van het AD 

Overigens omschrijft het AD het een stuk beter : Mogelijk doelt Lemoyne ook op de angst van mensen om te reizen of het vliegtuig te nemen omdat ze daarbij besmet zouden kunnen raken……… en …… Franse bewindslieden hebben de laatste dagen al bij herhaling laten doorschemeren dat het toerisme het deze zomer vooral van de Fransen zal moeten hebben.

…….lees hier het hele artikel 

Nieuws van 14 mei

Vanmiddag heet Edouard Philippe de plannen bekend gemaakt om de toeristische sector te redden. Dit is in samenvatting wat hij heeft gezegd.

De Fransen zullen in juli en augustus op vakantie kunnen gaan stelt premier Edouard Philippe. Het plan voorziet in “een verbintenis van 18 miljard euro aan overheidssteun” om de sector in leven te houden. De Fransen “kunnen hun vakanties boeken”, zei hij.

Hij benadrukte dat “de toeristische sector zich ertoe heeft verbonden om ervoor te zorgen dat iedereen volledig wordt vergoed wanneer de evolutie van de epidemie het niet mogelijk maakt om op vakantie te gaan”.

Door deze noodhulp hoopt de regering op “zowel het herstel als de heropleving van een sector” die 7% van het Franse BBP en twee miljoen banen vertegenwoordigt.

De “investeringsinspanning” van de staat zal worden geleid door de Banque des Territoires en Bpifrance, “die een gezamenlijk herstelplan voor het toerisme hebben opgesteld voor meer dan drie miljard euro aan financiering tussen nu en 2023”. Het herstelplan voorziet in leningen onder gunstige voorwaarden en investeringen in aandelen.

In totaal vertegenwoordigt het regeringspakket “een verbintenis van meer dan 18 miljard: “het is zonder precedent, het is massaal maar het is noodzakelijk”, zei de minister-president.

Rond 25 mei wordt besloten wanneer en in welke departementen de restaurants en cafes begin juni open zullen kunnen gaan.

Let op! Het Marshall plan geldt voor vakanties binnen! Frankrijk. In hoeverre EU vakanties mogelijk zullen zijn moet helaas nog afgewacht worden! Vooralsnog zijn de grenzen gesloten tot 15 juni.

Laatste nieuws vanuit Brussel (Bron nu.nl) …. lees verder

Nieuws van 13 mei

Brussel wil de zomervakantie van de Europeanen redden.

Brussel heeft de 27 landen van de Unie woensdag aangespoord hun binnengrenzen te heropenen om de zomervakantie van miljoenen Europeanen te redden en te voorkomen dat de toeristische sector ten gevolge van het coronavirus wegzakt, aldus Margrethe Vestager, uitvoerend vice-voorzitter van de Commissie. Deze sector, die van cruciaal belang is voor de economie van de EU en goed is voor 10 procent van het BBP en 12 procent van de werkgelegenheid. De grootste touroperator ter wereld, de Duitse TUI, kondigde woensdag aan dat wereldwijd 8.000 banen worden geschrapt, meer dan 10% van zijn personeelsbestand.

De ministerraad olv Emmanuel Macron is vanmorgen bijeen geweest. De woordvoerster mevrouw Ndiaye stelde Het is ,,te vroeg om overwinning” in het deconfiniëringsproces op te eisen al zijn we op de juiste weg. Het staatshoofd vertelde de Raad van Ministers dat “we ons moeten voorbereiden op drie ontwikkelingen”.
De eerste op 2 juni, omdat er na het Pinksterweekeinde “afhankelijk van de evolutie van de epidemie, een andere weg in kan worden geslagen .
Over de tweede fase, die verband houdt met het zomerseizoen en “specifieke vragen doet rijzen over reizen in binnen- en buitenland”, zei Emmanuel Macron dat “deze kwestie op Europees niveau moet worden gecoördineerd”

Laatste nieuws ter bevestiging van “einde lockdown”

  • Eind mei nieuwe mededelingen over Hotels, Restaurants en Campings
  • Grenzen blijven tot 2 juni sowieso dicht voor buitenlanders zonder dringende reden
  • Vanaf 11 mei vrij bewegen in een straal van 100 km
  • Vanaf 11 mei gaan winkels, markten, musea en bibliotheken weer open
  • Voor privé-bijeenkomsten of visite thuis geldt voorlopig een toegestaan maximum van 10 personen.
Back To Top