skip to Main Content

Laatste bevestigde nieuws uit Frankrijk

Laatste nieuws :

Het is woensdag 27 januari 2021. In heel Europa zijn de vaccinaties begonnen, maar ook rukt de Britse variant nog steeds op. Er wordt hier in Frankrijk gesproken over een (nog) strengere lockdown voor de periode tot eind februari.

Alle winkels zijn momenteel nog open, maar iedereen moet om 18.00 uur binnen zijn. Wat kan er dan nog strenger zou je denken? Nou, alle niet essentiële winkels weer sluiten en wellicht wederom terug naar de beperking van je buiten op straat vertonen. Dus weer 1 uur naar buiten en wellicht ook weer in een straal van 1 km.

Maar dat is nog allemaal onzeker. Dit weekend zou er meer bekend gemaakt moeten worden, oftewel, wordt vervolgd

Op deze pagina plaatsen wij al het nieuws wat door de overheid is bevestigd.

Laatste nieuws per 24 september :

Nieuwsupdate 24 09 20 ontwikkelingen Covid 19
In plaats van de ‘nieuwsupdate’ een samenvatting van de nieuwe beperkende maatregelen die gisteren zijn afgekondigd door Olivier Veran.
Covid-19: De minister van Volksgezondheid Olivier Veran heeft gisterenavond nieuwe maatregelen aangekondigd in verband met de snel verslechterende situatie mbt. de Covid19 epidemie.
Hij presenteerde ook een nieuwe kaart met een overzicht van de stand van zaken rond de epidemie. Op deze kaart zijn nieuwe categorieën ingevoerd waarbij verschillende grote steden in de categorie “alarmerend”, “versterkt alarmerend” of “maximaal alarmerend” werden geplaatst.
Dit is in samenvatting wat hij gezegd heeft.
1. Na de zomer heeft de regering een “actieve viruscirculatie”kaart ingevoerd op basis van vier criteria:
-de incidentiegraad (het aantal positieve gevallen per 100.000 inwoners per week),
-de positiviteitsgraad (het percentage positieve tests van alle uitgevoerde screenings),
-de R factor (het aantal mensen dat een geïnfecteerde persoon vervolgens zal besmetten)
-de bezettingsgraad van bedden op de intensive care door Covid-19-patiënten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van de IC bedden in de afzonderlijke ziekenhuizen.
2. Tot nu toe werd de beslissing om een afdeling “in het rood” te plaatsen genomen als de incidentie graad boven de 50 per 100.000 inwoners lag.
Het besluit om een departement bij regeringsdecreet “rood te markeren” geeft de prefecten van de betrokken departementen meer bevoegdheid om beperkende maatregelen te nemen.
Volgens Olivier Véran zullen er vanaf zaterdag 69 departementen in die rode zone terechtkomen. Dat wil zeggen dat in al die departementen de prefecten specifieke beperkende maatregelen kunnen afkondigen, die echter van departement tot departement kunnen verschillen.
3. Olivier Véran heeft bovendien aangekondigd dat van de departementen die in het rood zijn ingedeeld, er drie alarmniveaus zullen worden ingevoerd. De alarmniveaus zullen onderverdeeld worden in drie schakeringen rood (licht rood, donkerrood en scharlaken rood) om de mate van ernst van de situatie nog eens extra te kunnen accentueren. In middels zijn enkele vooral grote steden donkerrood gekleurd namelijk waar “de circulatie van het virus bijzonder sterk is”.
Voor elk van deze zones kunnen specifieke maatregelen worden genomen die zullen gelden voor een periode van 15 dagen.
4. Lichtrood zijn gebieden waar de incidentie meer dan 50 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners bedraagt. “In al deze gebieden kan de prefect alle maatregelen nemen die voor hem relevant lijken”, zei de minister. De enige bepaling die overal wordt opgelegd heeft betrekking op feesten, bruiloften en evenementen. Hierbij geldt de algemene restrictie dat bijeenkomsten beperkt worden tot een maximum van 30 personen.
5. Donkerrood zijn de gebieden waar de incidentie meer dan 150 per 100.000 inwoners bedraagt. Het betreft met name de groten steden: Bordeaux, Lyon, Toulouse, Nice, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier, Lille, Parijs en de departementen in grootstedelijk Parijs, Rouen en Grenoble.
De maatregelen die daar vanaf zaterdag gelden, zijn :
-Beperking van grote openbare evenementen (stadions ed.) tot 1000 personen vanaf zaterdag.
-Verbod op grote evenementen zoals lokale feesten en of studentenfeesten.
-Verbod op bijeenkomsten van meer dan 10 personen in de openbare ruimte.
-Vervroegde sluiting van de bars vanaf maandag!
-Sluiting van sportruimtes en gymnastiekzalen.
-Sluiting van de feest- en multifunctionele zalen (Salle Polyvalente), ook vanaf maandag.
Er zal overleg plaatsvinden tussen de prefecten en de plaatselijke verkozenen, met name om de bars in deze donkerrode gebieden uiterlijk om 22.00 uur te sluiten.
6. En dan de beperkingen in de scharlakenrood gekleurde zone waar het “maximale waarschuwings niveau geldt”. Dit zijn de gebieden waar de incidentiegraad boven de 250 gevallen per 100.000 inwoners ligt en de incidentiegraad bij ouderen boven de 100 gevallen per 100.000 inwoners ligt. Het zijn bovendien de gebieden waar op de IC’s meer dan 30% van de bedden bezet worden door Covid-patiënten. In de Hexagone gaat het hier om de agglomeratie /metropool Aix en Provence-Marseille. Ze zijn op de kaart scharlakenrood gekleurd.
7. In deze scharlakenrode gebieden worden de volgende extra beperkingen ingevoerd.
Let wel het gaat om maatregelen die nog bovenop de maatregelen komen die gelden voor de ‘donkerrode’ gebieden.
-Totale sluiting van de bars en restaurants vanaf zaterdag en voor een periode van 15 dagen.
– Sluiting van alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn, tenzij er een strikt hygiëneprotocol is. Dat wil zeggen dat Musea, theaters en bioscopen voorlopig open zullen blijven. -Dit verbod heeft geen betrekking op winkels. Het ministerie van Gezondheidszorg verzekert bovendien dat er vooralsnog geen gebedsplaatsen worden genoemd en dat de beslissing aan de prefect zal worden overgelaten.
8. Als deze scharlaken rode gebieden er niet in slagen de hervatting van de epidemie tegen te houden, zullen deze gebieden in een “«état d’urgence sanitaire” terechtkomen stelde Olivier Veran. Hij gaf echter niet aan wat dat precies zou inhouden. (Gedacht kan worden aan een ‘reconfinement’ zoals die bijvoorbeeld nu geldt voor bepaalde wijken in Madrid).
“Het is de bedoeling dat deze maatregelen die nu afgekondigd zijn niet langer dan twee weken zullen duren”, waarna er een evaluatie zal plaatsvinden stelde Olivier Véran. “Alle betrokken bedrijven die financieel getroffen worden door de nieuwe beperkingen zullen financieel worden gesteund.” stelde hij tot slot.

Laatste nieuws per 15 septmber :

“Reizen binnen Frankrijk
Binnen Frankrijk zijn er geen reisbeperkingen meer. Houdt er wel rekening mee dat niet-noodzakelijke reizen naar een gebied met een oranje reisadvies wordt afgeraden. Reizigers die uit zo’n gebied terugkeren wordt dringend gevraagd om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan”
Wat er staat lijkt me duidelijk, let op de woorden “afgeraden” en “gevraagd”. Dáárom heet het reisADVIES.
Wat er NIET staat is dat het verboden is om op vakantie te gaan in Frankrijk. Wat er ook NIET staat is dat het verplicht is erna in thuisquarantaine te gaan.

Laatste nieuws 15 juli :

Gisteren heeft president Macron aangekondigd dat per 20 juli mondkapjes verplicht zullen zijn in openbare ruimtes. Uiteraard wordt er dan meteen gevraagd : Wat zijn openbare ruimtes? Nou simpelweg : als je door een deur naar binnen gaat, dan zit je altijd goed. Denk aan musea, winkels, supermarkten etc.

De bedoeling was om dit per 1 augustus in te laten gaan, maar aangezien voorkomen nog steeds beter is dan genezen hebben ze de datum van deze maatregel naar voren gehaald. Verder is eht nog steeds zo dat je met 10 personen aan 1 tafel mag zitten. Wil je dat niet dan ga je apart zitten. Ook bij een kampvuur kan je emt 10 personen “bij elkaar zitten” wanneer iedereen akkoord is.

Laatste nieuws 12 juni :

Ja ja ja ja ………. eindelijk is daar het echte verlossende bericht : 15 juni gaat de grens tussen België en Frankrijk weer open en dus staat niets een vakantie in jullie favoriete vakantieland meer in de weg. Hier nog even de originele tekst zoals vertaald uit het Frans :

Hierbij de officiële!! verklaring gisterenavond van de Franse regering mbt het openstellen van de Franse grenzen.

37, quai d’Orsay, 75007 Parijs Tel: 01 43 17 57 57 – E-mail :presse.dcp@diplomatie.gouv.frPlace Beauvau, 75008 Parijs Tel: 01 49 27 38 53 – E-mail: sec1.pressecab@interieur.gouv.frCOMMUNIQUE PERSBERICHT 12 juni 2020M. Jean-Yves LE DRIAN, minister van Europa en Buitenlandse Zaken de heer Christophe CASTANER, minister van Binnenlandse Zaken Gezien de gunstige ontwikkeling van de gezondheidssituatie in Frankrijk en Europa en overeenkomstig de gisteren door de Europese Commissie gepresenteerde aanbevelingen, zal Frankrijk alle beperkingen op het verkeer aan zijn Europese binnengrenzen (land, lucht en zee) opheffen die zijn ingesteld ter bestrijding van de COVID-19-pandemie op 15 juni aumatine (00.00 uur).

Vanaf 15 juni kunnen mensen uit landen van de Europese ruimte (lidstaten van de Europese Unie en Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Zwitserland en het Vaticaan) dus het Franse grondgebied betreden zonder beperkingen in verband met de strijd tegen COVID-19, zoals dat ook vóór 18 maart 2020 het geval was. Met name hoeven deze reizigers niet langer een internationaal reiscertificaat bij zich te hebben om het Franse grondgebied te kunnen betreden.

Ter herinnering: personen die uit de Europese ruimte komen, zijn ook vrijgesteld van de verplichting om bij aankomst in Frankrijk een tweewekelijkse reisvergunning bij zich te hebben. Spanje heeft ervoor gekozen zijn reisbeperkingen met betrekking tot COVID-19 en de eis van twee weken voor vliegtuigpassagiers uit Europese landen tot 21 juni te handhaven. In overeenstemming met de Spaanse autoriteiten zal Frankrijk daarom de huidige beperkingen tot 21 juni handhaven. Tot die datum moeten vliegtuigpassagiers uit Spanje bij aankomst in Frankrijk twee weken reizen. -Het Verenigd Koninkrijk heeft ervoor gekozen om op 8 juni een verplichting van veertien weken in te voeren voor passagiers die uit Frankrijk aankomen.

Zo zullen reizigers uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 15 juni niet langer onderworpen zijn aan beperkingen op de toegang tot het nationale grondgebied in verband met de strijd tegen COVID-19, maar zullen zij tot nader order worden uitgenodigd om bij aankomst twee weken te observeren. Overeenkomstig de aanbevelingen die de Europese Commissie gisteren heeft gedaan en geïnspireerd door de Franse voorstellen, zal Frankrijk vanaf 1 juli ook geleidelijk zijn Schengen-buitengrenzen openen.

Deze openstelling zal geleidelijk gebeuren en gedifferentieerd zijn naar gelang van de gezondheidssituatie in de verschillende derde landen en in overeenstemming met de regelingen die tegen die tijd op Europees niveau zullen zijn overeengekomen. Gezien de problemen in verband met de aantrekkelijkheid van de universiteit zullen internationale studenten naar Frankrijk mogen komen, ongeacht hun land van herkomst, en zullen de regelingen voor de opvang van deze studenten worden vergemakkelijkt. Hun aanvragen voor visa en verblijfsvergunningen zullen met voorrang worden behandeld.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten
Back To Top